Program


Programme (7:00-16:00 hodin)

Program je určen pro děti od 6 měsíců do dvou let, plně zohledňujeme věk a povahu dítěte a jeho individuální potřeby.

7:00-8:00 Příchod dětí do miniškolky, volná hra
8:00-8:30 Lehká rozcvička
8:30-9:00 Svačina
9:00-10:00 Rozvoj dítěte (rozvoj tvořivosti, komunikačních dovedností, výtvarná, pracovní,

hudební a rozumová výchova)

10:00-11:00 Svačinka, volná hra, pobyt venku
11:00-11:30 Oběd
11:30-12:00 Příprava na spánek
12:00-14:00 Odpočinek, čtení pohádek
14:00-14:30 Svačinka
14:30-16:00 Rozvoj dítěte, volná hra, svačinka